Skip to content

Historicus

Het fenomeen ‘frontier’ in de Europese en Amerikaanse geschiedenis. De symboliek en rituele aard van haardracht tijdens de middeleeuwen. De Spaanse Inquisitie als vroege vorm van staatsterrorisme. Thomas van Aquino, wegbereider van de heksenvervolgingen. De vroegmiddeleeuwse tijdsperceptie. De aard van de geschiedwetenschap en haar onderzoeksobject: het verleden. Een herziening van de plaats en betekenis van de vroege middeleeuwen in de wetenschapsgeschiedenis. De rol van vertrouwen in de wetenschap. Het belang van een geschiedenis van geleerdheid. (Dis)Functioneel kalendermateriaal in een middeleeuws manuscript.

Deze en andere onderwerpen stonden centraal in de onderzoeken die ik tijdens mijn bachelor Geschiedenis (2010-2014, cum laude) en het masterprogramma History and Philosophy of Science (2014-2018) heb verricht aan de Universiteit Utrecht.